ვაკანსიების სიაზე გადასვლა
საბეჭდი ფორმა
გაზიარება
მთავარი ბუღალტერი
განაცხადის შეტანა
თანამდებობა მთავარი ბუღალტერი
ორგანიზაცია პალიტრა მედია
ადგილმდებარეობა თბილისი
ბოლო ვადა 4 ოქტომბერი 2021
   
ვაკანსიის აღწერა
მოვალეობები
 • ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება;
 • პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავება და კონტროლი;
 • ყოველდღიური საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება და პროგრამაში ასახვა;
 • დებიტორულ/კრედიტორული ანგარიშების კონტროლი;
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა;
 • ყოველთვიური  ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი) მომზადება;
 • უდიტის პროცესში ჩართულობა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდება;
მოთხოვნები
 • უმაღლესი განათლება;
 • მსგავს პოზიციაზე 3  წლიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა;
 • RS.GE-ზე მუშაობის გამოცდილება;
 • საბუღალტრო პროგრამა „ბალანსი“- ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა.

პირობები

სამუშაო გრაფიკი: სრული; 09:30-18:30 სთ;

ადგილმდებარეობა: ჩუბინაშვილის 50

 

 

აღნიშნული ვაკანსიის ფარგლებში თქვენ მიერ რეზიუმეს ან/და სხვა  მონაცემების შემცველი ინფორმაციის წარდგენით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ და კომპანიას აძლევთ შემდეგ უფლებამოსილებას:

გაეცნოს/განიხილოს/დაამუშავოს/შეინახოს მოწოდებული ინფორმაცია/ გამოიყენოს მარკეტინგული კომუნიკაციისათვის/გადასცეს მასთან აფილირებულ პირებს ამავე მიზნებით/აღნიშნული უფლებამოსილება გაცემულად ჩაითვლება წინამდებარე მიზნობრიობის ამოწურვამდე ვადით, მათ შორის მომავალში ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურის განხილვისათვის.თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაცია დამუშავდება სახელშეკრულებო, მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის, ასევე მარკეტინგული მიზნებისათვის, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს მოგვმართოთ ამავე გზით და მოითხოვოთ მონაცემების წაშლა ან/და გამოყენების შეწყვეტა.

კომპანია იტოვებს უფლებას არ განიხილოს მოცემულ ვაკანსიაზე თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.

თქვენ ადასტურებთ, რომ გამოგზავნილი ინფორმაცია გეკუთვნით თქვენ და შეესაბამება სინამდვილეს.