ვაკანსიების სიაზე გადასვლა
საბეჭდი ფორმა
გაზიარება
ჭრის ოპერატორი
განაცხადის შეტანა
თანამდებობა ჭრის ოპერატორი
ორგანიზაცია ჯ.ე.პ.
ადგილმდებარეობა თბილისი
ბოლო ვადა 10 ივნისი 2021
   
ვაკანსიის აღწერა
მოვალეობები
  • ქაღალდის ჭრა;
  • სწორად დალაგება, დასტრეიჯება, შეფუთვა;
  • შესაბამის კვადრატში დასაწყობება ან გაცემა;
  • საწყობის აღწერა.


მოთხოვნები
  • სასურველია ავტოთვითმცლელის ან ქაღალდის საჭრელ დანადგართან მუშაობის გამოცდილება.


პიროვნული მახასიათებელები:


  • ორგანიზებულობა;
  • პასუხისმგებლობის გრძნობა.პირობები

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, ენუქიძის 7;

სამუშაო გრაფიკი: სრული


აღნიშნული ვაკანსიის ფარგლებში თქვენ მიერ რეზიუმეს ან/და სხვა  მონაცემების შემცველი ინფორმაციის წარდგენით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ და კომპანიას აძლევთ შემდეგ უფლებამოსილებას:

გაეცნოს/განიხილოს/დაამუშავოს/შეინახოს მოწოდებული ინფორმაცია/ გამოიყენოს მარკეტინგული კომუნიკაციისათვის/გადასცეს მასთან აფილირებულ პირებს ამავე მიზნებით/აღნიშნული უფლებამოსილება გაცემულად ჩაითვლება წინამდებარე მიზნობრიობის ამოწურვამდე ვადით, მათ შორის მომავალში ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურის განხილვისათვის.თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაცია დამუშავდება სახელშეკრულებო, მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის, ასევე მარკეტინგული მიზნებისათვის, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს მოგვმართოთ ამავე გზით და მოითხოვოთ მონაცემების წაშლა ან/და გამოყენების შეწყვეტა.

კომპანია იტოვებს უფლებას არ განიხილოს მოცემულ ვაკანსიაზე თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.

თქვენ ადასტურებთ, რომ გამოგზავნილი ინფორმაცია გეკუთვნით თქვენ და შეესაბამება სინამდვილეს.