ვაკანსიების სიაზე გადასვლა
საბეჭდი ფორმა
გაზიარება
დამხმარე ბუღალტერი
განაცხადის შეტანა
თანამდებობა დამხმარე ბუღალტერი
ორგანიზაცია ბიბლუსი
ადგილმდებარეობა თბილისი
ბოლო ვადა 30 აპრილი 2021
   
ვაკანსიის აღწერა
მოვალეობები
 • საბანკო ტრანზაქციების  პროგრამულად ასახვა  პერიოდის დახურვის უზრუნველსაყოფად;
 • რეალიზაციების დოკუმენტების სიზუსტის შემოწმება და კონტროლი;
 • ხარჯების დარიცხვა და პროგრამულად გატარება;
 • მომწოდებლებთან ანგარიშწორების წარმოება;
 • საქვეანგარიშო თანხების კონტროლი და ჩამოწერა;
 • ანგარიშ-ფაქტურების ატვირთვა/ჩამოტვირთვა/გატარება;
 • ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულებების მომზადება და შესაბამისი ანგარიშწორების უზრუნველყოფა;
 • კომუნალურების კონტროლი და შემდგომ ანგარიშწორება;
 • მთავარი ბუღალტრის მიერ დადელეგირებული საქმის ოპერატიულად შესრულება.
მოთხოვნები
 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ;საბუღალტრო პროგრამის (1C) საბუღალტრო მოდულის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • სასურველია ქსელურ/რითეილ კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება.
პირობები
 • გრაფიკი: სრული
 • სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, იოსებიძის . 49

 

 

აღნიშნული ვაკანსიის ფარგლებში თქვენ მიერ რეზიუმეს ან/და სხვა  მონაცემების შემცველი ინფორმაციის წარდგენით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ და კომპანიას აძლევთ შემდეგ უფლებამოსილებას:

გაეცნოს/განიხილოს/დაამუშავოს/შეინახოს მოწოდებული ინფორმაცია/ გამოიყენოს მარკეტინგული კომუნიკაციისათვის/გადასცეს მასთან აფილირებულ პირებს ამავე მიზნებით/აღნიშნული უფლებამოსილება გაცემულად ჩაითვლება წინამდებარე მიზნობრიობის ამოწურვამდე ვადით, მათ შორის მომავალში ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურის განხილვისათვის.თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაცია დამუშავდება სახელშეკრულებო, მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის, ასევე მარკეტინგული მიზნებისათვის, მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს მოგვმართოთ ამავე გზით და მოითხოვოთ მონაცემების წაშლა ან/და გამოყენების შეწყვეტა.

კომპანია იტოვებს უფლებას არ განიხილოს მოცემულ ვაკანსიაზე თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.

თქვენ ადასტურებთ, რომ გამოგზავნილი ინფორმაცია გეკუთვნით თქვენ და შეესაბამება სინამდვილეს.

 

მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
კომპეტენციები
 • ბუღალტრების და დამხმარე ბუღალტრების პროფესიული ტესტი
 • IQ ტესტი